Innovationsupphandlingens paradox  

Innovationsupphandlingens paradox  

Forum för Health Policy kommer publicera en serie artiklar om innovationsupphandling, ett viktigt verktyg för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen men som alltför sällan utformas för att stimulera utveckling. Läs bloggen av Lina Svensberg,...