I detta blogginlägg lyfter Kristina Ström Olsson vikten av prevention och tidiga vårdinsatser. Att förflytta fokus från reaktiva till proaktiva insatser, och att göra det både i och utanför sjukvården, skulle gynna såväl individer som samhällsekonomin i stort. Ett minskat tryck på sjukvården är nödvändigt, särskilt under och efter en så omfattande pandemi som Covid-19.

 

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Investering i prevention är en vinst för individ, företag och samhälle

Att investera i förebyggande och tidiga insatser inom hälso- och sjukvården är en vinst ur många perspektiv. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar på kort och lång sikt och olika lösningar för att klara vår framtida välfärd behövs. Sverige har möjlighet att vara föregångsland inom fler delar av hälso- och sjukvården, däribland inom prevention. En vårdmodell som förebygger psykisk ohälsa och livsstilsrelaterad sjukdom är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle.

Det görs mycket bra både lokalt och internationellt för att främja hälsa som vi kan lära och få inspiration av på ett nationellt plan. Hur ser det till exempel ut i Israel och Canada? Och hur har region Västerbotten lyckats förbättra folkhälsan?  Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård visar goda ambitioner – som nu behöver omsättas i praktik. Härtill krävs en konkret handlingsplan och anpassade prioriteringsriktlinjer. Stuprör måste bort och samarbete in. Och tillgången till expertstöd för att klara hälsa och arbetsmiljö måste säkerställas. Vinsterna med prevention och delaktighet är många.

Låter detta intressant?

Läs hela texten här Investering i preventiva insatser >>>

 

…………………..

Kristina Ström Olsson har lång erfarenhet av samhällsekonomiska analyser inom arbetsmarknad, social trygghet, skatt, pensioner och den offentliga sektorn som helhet. Hon ser samarbete och gott ledarskap som en nödvändighet för att lösa knutar kring framtidens utmaningar. Kristina har en passion för att skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser och ett hållbart samhälle.

…………………..