Köer är en återkommande utmaning i Sverige och kunskapen är låg om hur svensk vård fungerar, vad man har rätt till och hur man får vård. I förra veckans blogg skrev Jörgen Nordenström om att problemet med köerna måste lösas på verksamhetsnivå. I veckans blogg visar Marcus Boström, styrelseordförande Vården.se och Stefan Szugalski, ekonomiedoktor vid Handelshögskolan i Stockholm och marknadschef Vården.se, på ett förslag med en nationell vårdförmedling som kan ge patienter information om var och hur de kan få vård – en matchningstjänst för vårdutbud och vårdbehov.

Trevlig läsning!

Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget. Kommentera gärna på vår hemsida eller i sociala medier.

Så kan Booking.com för vårdsektorn bli katalysatorn för ett mer effektivt och jämlikt vårdsystem

Marcus Boström, styrelseordförande Vården.se
Stefan Szugalski, Ekonomiedoktor vid Handelshögskolan i Stockholm och marknadschef Vården.se

11 % av Sveriges BNP. Landets största arbetsgivare. Hälsa är den megatrend som växer allra snabbast. Trots detta är kunskapen om vårdsystemet hos medborgarna mycket låg. Vårdsverige är i behov av tjänster som kopplar samman vårdgivare med patienter på ett sömlöst och oberoende sätt samt folkbildning om vilken vård man som medborgare har rätt till och hur man får den.

En nationell vårdförmedling
I det nya budgetförslaget som klubbades igenom i riksdagen i november 2021 finns tillägg om att skapa en nationell vårdförmedling. I förslaget ingår att 250 miljoner ska avsättas de kommande tre åren. Syftet med denna vårdförmedling är att de patienter som väntat länge, i det här fallet olagligt länge, snabbare ska hitta vård. Det är oberoende av i vilken region de bor och var kapaciteten för att ge vård finns. Bakgrunden till vårdförmedlingen är principen om jämlik vård, en grundbult i svenska vårdsystemet. Verkligheten är dock en annan, med långa vårdköer och en missmatch mellan medborgarnas krav på vården och vad som levereras.

Hur har vi egentligen hamnat här?

Patienter har låg kunskap om utbud och tillgänglighet

Patienter saknar information om de vårdalternativ som finns och framför allt vad som finns tillgängligt och när. Idag måste informationsinsamlingen göras av patienten själv. Låt oss jämföra detta med hur vi alla tidigare sökte efter hotell och restauranger. Helt på egen hand utifrån de aktörer man vid tillfället kunde hämta ur minnet ringde man runt. Men den tiden är ett minne blott. Idag har vi flertalet tjänster som exempelvis Booking.com som gör det både snabbt och enkelt att söka och boka hotell efter personliga behov och preferenser.

Sett ur ett större perspektiv, håller svensk vård hög kvalitet, men väntider och tillgänglighet är ett återkommande problem. Patienter har generellt låg kunskap om hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och vilka rättigheter man har som patient.[1]

Det ger ett skevt förhållande mellan förväntan och utfall, och leder till minskat förtroende för vården.

En lösning ligger i en användarvänlig digital tjänst som hjälper patienten att se och boka tillgängliga vårdalternativ.

För uppnå en storskalig effekt krävs en skalbar lösning som effektivt matchar vårdbehov och vårdutbud. En förutsättning för det är att patienten ges möjlighet att söka information om befintliga vårdalternativ samt dess tillgänglighet för att på ett enkelt och transparent sätt kunna jämföra alternativen utifrån olika parametrar såsom kvalitet och inte minst tillgänglighet och sedan smidigt kunna boka dessa när behovet uppstår.

För att komma dit behövs en utveckling av ett eller flera system som ger makten till patienterna att se vilka alternativ som finns och göra det enkelt att boka den vård som man behöver och som man faktiskt har rätt till. Patienters behov behöver tillgodoses med ett professionellt, oberoende och användarvänligt verktyg som gör det möjligt att hitta, jämföra och boka alla tillgängliga vårdalternativ – oavsett om det är offentligt finansierat, försäkringsfinansierat eller helt privat. Det är bara patienten som kan avgöra vilket alternativ som är bäst för hen vid det aktuella tillfället och olika patienter har olika preferenser som även varierar över tillfälle och tid.

Det ska vara lika enkelt att se väntetider till olika vårdalternativ, i realtid, som att se tillgängligheten på flygresor hos Flygresor.se. Vårdplattformarna kommer genom att tillgodose överblick över utbudet och ge möjlighet till jämförelse även axla en del av rollen med att öka kunskapen bland medborgarna. Allt fler patienter kommer upptäcka vårdalternativ de inte visste fanns och som har bättre tillgänglighet eller kvalité än de alternativ som de vanligtvis använder.

Och nyttan? Ett effektivare vårdsystem där patienter snabbare får rätt vård leder till friskare medborgarna samt stora besparingar för samhället då ledig kapacitet i högre grad nyttjas. Detta är dock endast en del av lösningen. Vården behöver dessutom ett fungerande ersättningssystem.

Ett förslag om ett nästa steg av vårdförmedling för ett effektivare vårdsystem

Vi föreslår att man överlämnar åt oberoende privata aktörer att skapa en eller flera plattformar/matchningstjänster där säkert en del av aktörerna kommer vara nischade mot specifika vårdområden vilket innebär att onödiga hinder behöver tas bort så att dessa aktörer får tillgång till de befintliga IT-system som krävs för att ytterligare utveckla dessa matchningstjänster.

 

Referenser

  1. Vården, svenskarna och samhället, 2021,

Vården.se bygger en nationell bokningsplattform som kopplar upp sig mot vårdgivare via nio av Sveriges största boknings- och journalsystem. I plattformen matchas varje månad 600 000 patientbesök med 18 000 legitimerade vårdgivare varav ett tusental vårdtjänster är bokningsbara direkt genom integrationer med bokningssystemen.