Patientpriset

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt som har underlättat för patienter eller närstående.

Du kan skicka in en berättelse som handlar om en erfarenhet av vård, rehabilitering eller prevention inom hälso- och sjukvården eller omsorgen. Både patienter och närstående kan nominera vårdgivare. Det går bra att nominera både enskilt och i grupp.

Kriterierna för Patientpriset är:
Delaktighet

Vårdgivaren har aktivt och lyhört lyssnat på dig. Du har upplevt att vårdgivaren har visat respekt för din kunskap och har samtidigt motiverat och gett dig förutsättningar att kunna följa ordinationer och instruktioner.

Nöjdhet

Du upplever att vården du fick har gett ett gott resultat som har uppfyllt dina förväntningar. 

Uppföljning

Vårdgivaren har, tillsammans med dig, formulerat en personlig hälsoplan eller liknande plan för uppföljning. Hälsoplanen ska vara dokumenterad i din journal.

Digitalisering

Det är ett plus om vårdgivaren har använt sig av digitala verktyg på ett sätt som har inneburit ökad tillgänglighet eller på annat sätt har underlättat för dig som patient.

Patientpriset delas ut till både den som har skickat in den vinnande berättelsen, för att ha bidragit med inspiration och kunskap, och till den nominerade vårdgivaren, för sin insats. Vinnaren utses av Forum för Health Policys styrelse. Beslutet kan inte överklagas.
Vi vill gärna publicera några av berättelserna för att sprida inspiration och bra exempel. Genom att skicka in en nominering godkänner du publicering.

Nominera till Patientpriset 2024!

Du skickar in din berättelse där du berättar om den vårdgivare du vill nominera.
Beskriv din erfarenhet av vård, rehabilitering eller prevention inom hälso- och sjukvården eller omsorgen.
Både patienter och närstående kan nominera vårdgivare.
Det går bra att nominera både enskilt och i grupp. 

Sista dag att skicka in din nominering är 8 april.

Nominera här >>>

Vinnaren utses av Forum för Health Policys styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Har du några frågor eller funderingar om Patientpriset kan du kontakta info@healthpolicy.se

Några röster om Patientpriset

Tidigare vinnare av Patientpriset!

Vinnare Patientpriset 2023

Forum för Health Policys Patientpris 2023 tilldelas:
Sven Jonsson, patient, och Rehabteamet Capio Spine Center Stockholm

Motivering

Rehabteamet på Capio Spine Center Stockholm visar att de genom hela patientens resa har haft en hög nivå av personcentrering där patientens behov och förmåga har stått i centrum. Teamet har följt upp arbetet, haft en tydlig gemensam rehab-plan samt utnyttjat digitala resurser för att förenkla för patienten.

– Forum för Health Policy delar ut, för tredje året i rad, Patientpriset. Vi är glada för all den uppmärksamhet som priset får och all den glädje det skapar i verksamheterna som får det. Jag vill citera årets Patientprisvinnare Sven Jonsson som skrev: ”Patientpriset är ett oerhört viktigt stimulansmedel, som lyfter fram de personer som trots dagens utmaningar, ändå gör underverk för patienter, för anhöriga och för samhället i stort genom sin vårdinsats.” – det är bara att hålla med, stort grattis till årets vinnare, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

Varför valde du att nominera Capio Spine Center Stockholm?
– Jag har verkligen upplevt en fullständig närvaro av teamet vid varje tillfälle. Att man hela tiden stämmer av mitt läge, min smärta, min trötthet och min möjlighet att förbättras. De både ser och hör mig, även det jag inte själv säger, berättar Sven Jonsson, patient.

Capio Spine Center Stockholm, som vinner årets patientpris, tar emot patienter med långvarig smärta. De arbetar i multimodala team med läkare, psykologer, sjukgymnaster/fysioterapeuter, smärtsjuksköterska, kurator och arbetsterapeuter.
– Vi känner oss otroligt hedrade och glada över att få både nomineringen och priset! Det känns som den yttersta bekräftelsen på att vi gör rätt saker och att vi verkligen lyckats med det som är vårt mål – att sätta patienten i centrum i alla delar av behandlingen. Bakom våra fina kvalitetssiffror ligger ett stort mått av engagemang och arbete från både patienter och personal, säger Katayun Rosell, Leg. hälso- och sjukvårdskurator Stockholm Spine Center.

_________

Hedersomnämnande 2023

Juryn beslutade också, för första gången, att ge ett hedersomnämnande till en patient och en verksamhet vars berättelse berörde juryn särskilt. Hedersomnämnandet tilldelas Rehabhotellet. Patienten Angelica Selander skrev i sin nominering: 

”Till skillnad från den onkologiska vården, som tyvärr fastnat i ett förhållningssätt i bemötandet mot mig att jag inte var botbar, att jag ”skulle förstå att jag skulle dö”, så hade ASIH ett livsbejakande sätt mot mig hur sjuk jag än var. De behandlade mig med den positiva synen att jag var levande och frisk. De försökte aldrig begå våld på min livsvilja. Utöver detta så har de en kvalitativ vård och inget är omöjligt när man frågar om olika saker.”

 

2022 års patientprisvinnare!

Astma/Kol-teamet Capio Orust

Nominerad av Berit Strandberg Mattsson, patient

Forum för Health Policy har utsett årets vinnare med motiveringen:

Astma/Kol-teamet på Capio Orust har genom stöd och utbildning skapat trygghet hos patienter med kroniska sjukdomar. De har använt digitala verktyg på ett naturligt sätt för uppföljning och återkoppling och spridit ny kunskap till patienter, kollegor och andra institutioner. Teamet vinner årets patientpris för att de genom kontinuitet, lyhördhet och helhetssyn behandlar hela människan.

Årets vinnare är verkligen ett exempel på hur viktigt det är att se hela människan och att använda allas kompetens i teamet för att förmedla kunskap och skapa trygghet. Vi hoppas att priset ska inspirera och uppmuntra alla som gör ett fint arbete tillsammans, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

Jag känner mig mycket nöjd med den omtanke och hjälp teamet visar mig och min make. En omtanke som inte begränsar sig till mina lungproblem, astma och kol, som jag haft sedan jag var barn, utan till hela mig och min livssituation tillsammans med min man. Det är en stor trygghet för oss att ha denna kontakt och att den sker med kontinuitet och ett helhetsperspektiv där också mina rädslor tas på allvar, säger Berit Strandberg Mattsson, patient som nominerat Astma/Kol-teamet, Capio Orust.

Film om årets Patientprisvinnare:

Podd med årets patientprisvinnare:

Här kan du läsa mer om Patientpriset: https://healthpolicy.se/patientpriset/

Om du har frågor om Patientpriset kontakta:
Helena Conning 0706-936674, helena@careofconning.se

Grattis Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut! Vinnare av årets Patientpris 2021!

Nominerad av Sara Bergström, anhörig

Sara Bergström, anhörig som nominerat, Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy, Ulrika Ehn, arbetsterapeut/lymfterapeut

Forum för Health Policy har utsett årets vinnare med motiveringen:

Ulrika Ehn, lymfterapeut, har med kreativitet, professionalism och empati gett en ung patient rätt behandlingar som möjliggör ett drägligt liv. Ulrika har alltid funnits tillgänglig och koordinerat patientens vård med andra vårdgivare. Hon har hittat kreativa lösningar för att tillgodose patientens bästa. Lymfödem är en sjukdom där kunskapen är begränsad. Patientföreningar undervisar läkare och övrig vårdpersonal i behandlingsmetoder och egenvård. Lymfterapeuter finns endast i ett fåtal. Forum för Health Policy vill på detta sätt uppmärksamma en kronisk smärtsam sjukdom där kunskapen behöver höjas.

– Det är viktigt att vi får goda exempel på vård som fungerar och på så sätt inspirera andra att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården. Vi hoppas också att priset är en uppmuntran till alla som gör ett fint arbete tillsammans. Vårt patientpris är lite unikt eftersom endast patienter/anhöriga får nominera, säger Peter Graf, ordförande Forum för Health Policy.

– För Ulrika är ingenting omöjligt, hon försöker alltid att hitta lösningar! Hon är alltid följsam och känner in var Egil befinner sig och vad han är på för humör, samtidigt som hon kan vara väldigt tydlig och rak. Det är en konst det hon gör, att följa honom i hans kamp med sjukdomen med allt vad det innebär, säger Sara Bergström, anhörig som nominerat Ulrika Ehn.

– Priset belyser att det är i mötet med patienten som de stora sakerna händer och vikten av att möta patienten med ödmjukhet och empati. Vi är glada och stolta för att Ulrika fått denna fina utmärkelse för sitt arbete här på arbetsterapienheten vid Gävle sjukhus, säger Anna Grundvig Nylund, verksamhetschef arbetsterapienheten Gävle sjukhus.

Intervju med Patientprisvinnarna:

Vid eventuella frågor kontakta: Helena Conning, 0706-936674, helena.conning@healthpolicy.se

2020, Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad

Anna Hessel, verksamhetschef,  Jessica Dahlin, patient, Emma Johansson, barnmorska, Peter Graf ordförande Forum för Healthpolicy

Juryns motivering

Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad är ett fint exempel där samarbete sker över gränserna, patienten är i centrum, alla läkare är pålästa om patientens tillstånd och de digitala verktygen fungerar. Patienterna vittnar om en verklig patientcentrerad vård, med en koordinerande kontaktsjuksköterska som är spindeln i nätet.

”Hela mottagningen är en sådan oas. Trots att man arbetar med en tung patientgrupp känner man redan när man kliver in genom dörren att alla är på rätt plats och trivs med sitt arbete.” Jessica Dahlin, patient.

Här kan du läsa Jessica Dahlins egen berättelse ”Patientprisvinnarens resa genom vården”

Här kan du läsa Emma Johanssons blogg om Gynekologiska onkologmottagningen >>>

Här kan ni hitta fler inlägg om Patientpriset

Patientpriset delas ut den 8 september!

Patientpriset delas ut den 8 september!

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt...

Med genuin vilja att skapa den bästa cancervården

Med genuin vilja att skapa den bästa cancervården

Årets patientprisvinnare är gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Här presenterar de sin verksamhet och vad som krävs för en riktigt bra cancervård. Deras förbättringsresa fortsätter med att stärka patienters och närståendes möjligheter...

Patientprisvinnarens resa genom vården

Patientprisvinnarens resa genom vården

Jessica Dahlin, patienten som nominerade årets vinnare av Forum för Healthpolicys Patientpris 2020, beskriver i veckans blogg sin resa från att inte bli tagen på allvar, slussad fram och tillbaka med många olika personer inblandade till att bli bemött med värdighet...

ARKIV

Kategorier