Den 21 september 2016 arrangerade Forum för Health Policy tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en workshop på temat ”Big data, Small Data and My Data – the future role of patient information”. Under workshopen diskuterades bland annat frågor som; Vilket värde har all lagrad data och digitaliserad information för utveckling och innovation i hälso- och sjukvård? Hur kan man finna en balans mellan integritet och samhällsnytta i en allt mer digitaliserad och informationsrik miljö? Internationell gäst var professor Peeter Ross som haft en ledande roll i implementeringen av Estlands elektroniska eHälsosystem. Denna policy brief utgör en sammanfattning av workshopen och innehåller några övergripande rekommendationer kring hur man kan arbeta vidare med frågorna i Sverige.

Klicka på bilden för att ladda ner som PDF.