Specialinbjudan – endast Forum för Health Policys medlemmar och forskarnätverk

Digitalt seminarium om utvecklingen av Folkhälsan

27 september kl 17.30-19.00.

Anton Lager, Chef, Hälsoläge och vårdbehov, CES; Docent; GPH, KI presenterar Folkhälsorapport 2023.

Frågor som berörs:
Hur ser sjukdomsbördan ut?
Hur ser den självskattade hälsan ut?
Vilka hälsoskillnader finns?

Alla deltagare inbjuds att komma med kommentarerm och frågor efter presentationen av rapporten.

Anmälning krävs

Anmäl dig här >>>

(Endast för medlemmar och forskarnätverket)