Change management, workshop 20/11

Målsättning Målsättningen med denna workshop är att belysa några av de stora trender för förändring och utveckling av hälso- och sjukvården samt omsorgen, vilka har implementerats de senaste decennierna. Målsättningen är även att belysa vilka resultat som uppnåtts och...

Sammanhållen äldrevård- och omsorg, workshop 17/9

Mind the gaps between the healthcare, primary care and social care for elderly people Målsättning Målsättningen med denna workshop var att beskriva utmaningarna vi möter i arbetet för en sammanhållen vård och omsorg för de äldre, präglad av helhetssyn både på människa...
Innovation i äldrevården, workshop 13/5

Innovation i äldrevården, workshop 13/5

Innovation is needed to finance the care of the elderly in the (near) future Denna workshop fokuserade mot innovativa sätt att finansiera äldreomsorg för att säkerställa en hållbar framtida utveckling av kvalitet och omfattning. Den internationella överblicken visade...
Innovation i äldrevården, workshop 13/5

ParkinsonNet, workshop 14/2

Integrering av primär- och sekundärvård – ett exempel från det Nederländska arbetet med ParkinsonNet Denna workshop kommer att presentera framgångsrikt arbete med patientcentrerad vård. Patienter med Parkinsons sjukdom får ofta vård på flera vårdnivåer och av flera...