Är det på riktigt?

Morten_Kildal
Värdebaserad vård har blivit ett omdiskuterat begrepp. På Akademiska Sjukhuset i Uppsala är patientsamverkan en central fråga i arbetet med värdebaserad vård. Det behövs ett paradigmskifte med nytänkande som handlar om patienternas delaktighet och inflytande. Det menar Morten Kildal, överläkare och en av de ansvariga för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, i det första av två inlägg på temat […]
Läs mer

Läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården

Pauline Georgy
Den 2 oktober arrangerar Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under eftermiddagen bjuder vi in till en strategisk diskussion mellan vårdgivare, som på olika sätt erbjuder vård på distans, forskare, patientrepresentanter och företag för att diskutera möjligheter och utmaningar. Ofta lyfts patientperspektivet i denna fråga men mer sällan arbetsmiljön för de läkare som väljer […]
Läs mer

Ingen effektiv vård utan förtroende

IsabelleCarnlof
2016 publicerade Myndigheten för vård- och omsorgsanalys en rapport om befolkningens upplevelse av vården, baserad på the Commonwealth Funds årliga internationella studie om tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i 11 olika länder. Studien visade bland annat att förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige sjunkit. Nu har myndigheten genomfört en studie kring förtroendets olika dimensioner och hur […]
Läs mer

Debattartikel i SvD 5/9

CatharinaB
Svenska Dagbladet debatt på www.svd.se, 20180905 ”Valrörelsens debatt missar vårdens problem” Det finns viktiga åtgärder som skulle kunna göra sjukvården mer effektiv. Men detta diskuteras inte när sjukvården kommer upp i debatterna. Istället är fokus riktat på andra frågor, som är betydligt mer avgränsade. Det skriver Peter Graf och Catharina Barkman, från tankesmedjan Forum för […]
Läs mer

Från fiktion till verklighet

Johan Brun
I onsdags arrangerade Forum för Health Policy ett samtal mellan representanter från samtliga politiska riksdagspartier där var och en gavs möjlighet att utifrån Forums rapport En sjukvårdspolitik för verkligt förändring lyfta sin politik. Ni som inte kunde vara på plats kan se live-sändningen i efterskott på vår Facebooksida. Dessutom kommer en sammanfattning av diskussionerna att läggas upp på vår hemsida inom kort. Samtalet […]
Läs mer

Livet däremellan

EskilDegsell
I samband med Almedalen 2018 lanserade Lungcancerföreningen, PALEMA (patientförening för cancer i pankreas, lever/galla, magsäck och matstrupe) och Svenska Hjärntumörföreningen LIVET DÄREMELLAN– 14 idéförslag kring hur medborgare, patienter och närstående tillsammans med den formella vården kan utveckla livet mellan vårdmöten.  Även om personer med cancer spenderar en stor del av sin tid på sjukhus eller annan vårdinrättning […]
Läs mer

7 rekommendationer för ökad innovationstakt

Innovationsbrief2018
Den 7 mars arrangerade Forum för Health Policy, i samarbete med Nederländernas och Schweiz ambassader och handelskammare, ett seminarium med titeln ”Successes and barriers for innovation in healthcare – what can we learn from three different healthcare systems?”. Sverige, Nederländerna och Schweiz toppar internationella jämförelser vad gäller innovation och innovationsklimat i samhället i stort, men hur står det till […]
Läs mer

Ny rapport

Framsida
Forum för Health Policy släpper en ny rapport om sjukvårdspolitiken.
Läs mer

Ny rapport om sjukvårdspolitiken

Almedalsrapport
I samband med Almedalen 2018 och det kommande valet publicerar Forum för Health Policy en rapport om svensk sjukvårdspolitik. Svensk sjukvård behöver ett tydligare politiskt ledarskap som förstår behovet av effektiva reformer, så att vårdsystemet kan anpassas till den snabba tekniska utveckling som nu sker. Annars är risken stor att innovationskraften bromsas när den som bäst […]
Läs mer

How AI and Digitisation Are Humanizing Healthcare Services

AliParsa
I april arrangerade Forum för Health Policy en studieresa till London för att träffa och lära av två framstående brittiska tankesmedjor – Nuffield Trust och Health Foundation. Vi besökte också den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoo Lane Surgery och nätläkarbolaget Babylon Health. Vi passade på att intervjua de vi träffade, om deras verksamhet och om hur de ser […]
Läs mer