How AI and Digitisation Are Humanizing Healthcare Services

AliParsa
I april arrangerade Forum för Health Policy en studieresa till London för att träffa och lära av två framstående brittiska tankesmedjor – Nuffield Trust och Health Foundation. Vi besökte också den sjuksköterskeledda kliniken Cuckoo Lane Surgery och nätläkarbolaget Babylon Health. Vi passade på att intervjua de vi träffade, om deras verksamhet och om hur de ser […]
Läs mer

Så möter vi ”den fjärde industriella revolutionen”

ElinMignerus
I Forum för Health Policy vill vi gärna lyfta de ungas perspektiv. Hur ser de som levt nästan hela sina liv med en smartphone i handen på den snabba tekniska utvecklingen och vad tycker de om hälso- och sjukvårdens förmåga att möta denna utveckling? I European Health Parliament samlas unga personer från hela Europa för att diskutera gemensamma utmaningar inom […]
Läs mer

5 förslag för en offensiv hälsopolitik

StefanJutterdahl
Valet i september närmar sig med stormsteg och den vårdpolitiska debatten ställs på sin spets. Vilka frågor lyfter politikerna och vilka frågor är de verkligt viktiga för vården och omsorgen? I dagens blogginlägg listar Stefan Jutterdal, förbundsordförande för Fysioterapeuterna, fem förslag på satsningar för en bättre hälsa och vård. Den 29 augusti anordnar Forum för Health Policy en paneldebatt om framtidens vård […]
Läs mer

Tidmätning och produktivitet i hemtjänsten

HenrikJordahl
Forum för Health Policys forskarnätverk utgör en grundbult i vårt uppdrag att stärka interaktionen mellan beslutsfattare och forskare. I dagsläget utgörs nätverket av 16 forskare från olika discipliner med relevans för health policy. En av dem är docent Henrik Jordahl som nyligen publicerat en studie om tidmätning och produktivitet i hemtjänsten. I veckans blogginlägg skriver Henrik om […]
Läs mer

Change & Choice

JanLarssonP
Alla våra branscher och samhällsområden förändras nu i rasande takt, globalt och lokalt. För att maximera nyttan av den snabba tekniska utvecklingen och för att kunna göra rätt val, måste de som tekniken ska skapa värde för finnas med i och styra processen. I dagens blogginlägg skriver Jan E Larsson från Cambio Healthcare Systems om ”Change […]
Läs mer

Tre utmaningar på e-hälsohorisonten

NiklasEklof
Den 4 juli arrangerar Forum för Health Policy seminariet ”Högt flygande planer och lågt hängande frukter – digitaliseringens möjligheter i sjukvården, nu och i framtiden”i Almedalen. Där deltar politiker, patienter och företagare för att tillsammans diskutera hur digitaliseringens möjligheter kan tas om hand bättre, och snabbare. I dagens blogginlägg listar Niklas Eklöf från eHälsomyndigheten några av […]
Läs mer

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

catharina
Catharina Barkman och Anna Forsberg reflekterar kring studieresan till London som genomfördes i slutet av april. Vi läser återkommande problemartiklar om National Health Service, NHS, den statliga organisation som ansvarar för hälso- och sjukvården i Storbritannien.
Läs mer

Kris = möjlighet? Innovation i ett problemtyngt NHS

AnnaCatharina3
Forum för Health Policy bildades med brittiska och amerikanska tankesmedjor som förebilder och den internationella utblicken har alltid varit en viktig del i vårt arbete. I slutet av april åkte vi till London med en svensk delegation av läkare, chefer, forskare och företagare. Syftet med resan var dels att lära mer om hur de välrenommerade tankesmedjorna Nuffield Trust och Health Foundation […]
Läs mer

Tankar från Vitalis 2018

AshkanLabaf
Igår avslutades årets upplaga av Vitalis – mässan där kommuner, landsting, myndigheter, företag och akademi möts för att diskutera eHälsa och framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Vi bad Ashkan Labaf, medgrundare till eHälsobolaget Doctrin, att skriva en reflektion från mässan. Trevlig läsning! Tankar från Vitalis 2018 Ashkan Labaf Det är tydligt att digitaliseringen […]
Läs mer

För vårdens innovation är alla viktiga!

SaraLei
Patienter och personal är de som dagligen drabbas av och får hantera brister i vård- och omsorgssystemet. Det är också de som ser behoven och som kan bidra till lösningar. I Stockholms läns landstings första innovationsbokslut lyfts stimulering till fler verksamhetsnära projekt som ett viktigt mål. Om vikten av samverkan och möjlighet till innovation ”på golvet”, skriver Sara Lei, ST-läkare, […]
Läs mer