Ålderism och personcentrerad vård

BarbroWesterholm
2018-11-01 Sverige har enligt internationella jämförande studier bland de sämsta resultaten när det gäller respekt för patientens individuella behov, preferenser och värderingar samt patienten som medaktör i vården. 2060 beräknas var fjärde person vara 65 år eller äldre. Samtidigt ökar medellivslängden. Detta innebär att en allt större andel av de som konsumerar vård och omsorg kommer […]
Läs mer

Drömmen som gick i kras

RichardGronevall2
2018-10-25 Flera stora landsting och regioner är i färd med eller har redan upphandlat nya journal- och IT-system. Den snabba digitala utvecklingen kräver smidiga och anpassningsbara system. I början av 2000-talet gav man sig på försöket att implementera ett enhetligt journalsystem för samtliga vårdverksamheter i Storbritannien. Projektet havererade med stora kostnader till följd. Om detta skriver Richard Grönevall, VD […]
Läs mer

Patientens upplevelse av digital vård

AmandaSchonebeck
I början av denna månad arrangerade Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under workshopen hölls livliga rundabordssamtal. Det är tydligt att ämnet engagerar, utifrån många olika perspektiv. I september publicerade vi ett blogginlägg om läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården. I dagens inlägg sammanfattar Amanda Schönebeck resultatet från sin uppsats om patienternas upplevelser av den digitala vården, där hon och hennes […]
Läs mer

Nya lokaler och avancerad utrusning är inte allt

NicoleSilverstolpe
Flera sjukhus genomgår just nu stora förändringar. Det byggs ut och byggs nytt, ny teknik och ny utrustning köps in och nya organisationsmodeller ska implementeras. För att förändringsarbetet ska få önskat resultat måste patienter och personal involveras tidigt i förändringsarbetet. Om detta skriver Nicole Silverstolpe, programdirektör på Södersjukhuset, i dagens blogginlägg.  Som vanligt står skribenten själv för innehållet i inlägget.  Trevlig läsning! Nya lokaler […]
Läs mer

Nätläkare i primärvården

MårtenBlix press2
 I dagens blogginlägg skriver Mårten Blix och Johanna Jeansson om vård online och behovet av uppdaterade regelverk och enklare och mer transparenta ersättningssystem som uppmuntrar till fortsatta innovationer.
Läs mer

Nätläkare och innovationer i primärvården

MartenJohanna
Tisdagen den 2 oktober 2018 arrangerade Forum för Health Policy en välbesökt workshop med syftet att diskutera möjligheter och risker med vård online samt policyrekommendationer. Patientrepresentanter, politiker, vårdföretagare, entreprenörer, forskare med flera deltog. Forum kommer att publicera en policy brief på grundval av eftermiddagens diskussioner. Bland talarna fanns Mårten Blix, som forskar om digitalisering. I dagens blogginlägg om vård online lyfter han och Johanna Jeansson fram vikten […]
Läs mer

Måste det gå så långsamt?

MatsRundkvist
Ny teknik är nödvändig för att klara framtida utmaningar inom både vård och omsorg. Inte minst kommer de demografiska förändringarna med en allt äldre befolkning kräva nya tekniska hjälpmedel i äldreomsorgen. Men trots att ny teknik redan finns tillgänglig i stor utsträckning går införandet långsamt. I Västerås Stad och Region Västmanland har man försökt att råda bot på detta […]
Läs mer

Är det på riktigt?

Morten_Kildal
Värdebaserad vård har blivit ett omdiskuterat begrepp. På Akademiska Sjukhuset i Uppsala är patientsamverkan en central fråga i arbetet med värdebaserad vård. Det behövs ett paradigmskifte med nytänkande som handlar om patienternas delaktighet och inflytande. Det menar Morten Kildal, överläkare och en av de ansvariga för värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, i det första av två inlägg på temat […]
Läs mer

Läkarnas arbetsmiljö i den digitala vården

Pauline Georgy
Den 2 oktober arrangerar Forum för Health Policy en workshop om vård online. Under eftermiddagen bjuder vi in till en strategisk diskussion mellan vårdgivare, som på olika sätt erbjuder vård på distans, forskare, patientrepresentanter och företag för att diskutera möjligheter och utmaningar. Ofta lyfts patientperspektivet i denna fråga men mer sällan arbetsmiljön för de läkare som väljer […]
Läs mer