Frukostseminarium: 14 december kl 8:00-10:00

Frukostseminarium: 14 december kl 8:00-10:00

God och Nära Vård och Patientlagen – ur ett patientperspektiv Vård- och omsorgsanalys presenterar sina utvärderingar både av God och nära vård och Patientlagen. Vi diskuterar vidare kring slutsatserna och hur kan det bli bättre framåt. Medverkande från Vård- och...
Workshop – Framtidens hälsa, vård och omsorg

Workshop – Framtidens hälsa, vård och omsorg

Den 20 oktober medverkade ett 40 personer – medlemmar, forskare och speciellt inbjudna gäster i en workshop för att ta fram policyförslag inför valet 2022. Diskussionerna rörde fyra teman: Styrning Digitalisering och hälsodata Psykisk ohälsa Tvärsektoriellt samarbete...
Rundabordssamtal: Behöver vi en ny vårdorganisation?

Rundabordssamtal: Behöver vi en ny vårdorganisation?

Den 7 september kl 18-19 För våra medlemmar och forskare Medverkande: Acko Ankarberg (KD, ordförande i riksdagens Socialutskott) presenterar rapporten ”Århundradets vårdreform” om styrning och ledning” Nils Karlsson/Mattias Lundbeck (författare till...
Patientpriset delas ut den 8 september!

Patientpriset delas ut den 8 september!

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt...
15 juni Årsstämma med efterföljande seminarium

15 juni Årsstämma med efterföljande seminarium

16:30-17:25 Årsstämma 17:30-18:30 Dialogseminarium med intressanta inspel: Forum för Health Policy, vad är på gång?  – Peter Graf, Catharina Barkman Det senaste från forskarnätverket – Nasim Farrokhnia Poddar i sammandrag – Livia Holm och Magnus Lejelöv 18:30-19:00...
Rundabordssamtal: Social Impact Bonds – BETALA FÖR RESULTAT

Rundabordssamtal: Social Impact Bonds – BETALA FÖR RESULTAT

Rundabordssamtal 6 maj  kl 16.30 – 18.00Vad är social impact bonds? Hur kan modellen användas? Utmaningar/hinder?Konkret exempel från Region Sthlm Med bland andra:– Hugo Mörse, Leksell Social Ventures– Fredrik Söder, Health Integrator– Daniel Forslund, (L), Bitr....