I Sverige finns cirka en miljon personer som har flera parallella behov och som samtidigt har nedsatt förmåga att själva samordna sin vård och omsorg. En samordnad vård och omsorg för multisjuka och äldre är en av de stora utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård. Utebliven samordning leder inte bara till stora kostnader och potentiellt lägre vårdkvalitet, utan också till en försämrad upplevelse och livskvalitet för patienter och brukare. Vinsterna med en ökad samordning är många och både nationella och internationella exempel visar att det faktiskt går!

Den 13/2 diskuterade ett rekordstort antal deltagare (över 100 personer!) fem förslag till rekommendationer för en mer sammanhållen vård och omsorg, som Forum tagit fram tillsammans med Göran Stiernstedt och Ulrika Winblad. De kloka inspel som kom fram under dagen kommer att ligga till grund för en policy brief som ges ut senare under våren 2017.

Tid: Måndag 13 februari 2017 kl. 13–17
Plats: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1K

Följ länkarna nedan för att ladda ner presentationerna från workshopen. 

Program

13.00-13.15  Inledning
– Thorbjörn Larsson, ordförande Forum för Health policy

13.15-13.30 Samordnad vård för äldre – vad kan vi lära av USA?
– Ulrika Winblad, Uppsala Universitet

IMG_0799

13.30-13.45 Den finska transformationen av hälso- och sjukvården
– Mats Brommels, Karolinska Institutet

IMG_0849

13.45-14.00 Hur fungerar samordnad vård och omsorg i Sverige idag?
– Göran Stiernstedt

edIMG_0833

14.00-14.30 Rundabordssamtal, session 1

14.30-15.00 Paus och fika

15.00 -15.15 Exemplet Hälsostaden Ängelholm
– Marie Bladh

IMG_0841

15.15 -15.30 Exemplet Tiohundra
– Magnus Peterson 

IMG_0845

15.30-16.00 Rundabordssamtal, session 2

16.00-16.15 Privata vård- och omsorgsföretags roll för en mer sammanhållen vård och omsorg– Filippa Reinfeldt, Aleris

IMG_0806

16.15-16.30 Patientperspektivet
– Margareta Haag, Nätverket mot cancer
– Ulla Nihtinen, Patientperspektiv.org
– Lars Ettarp, psoriasisföreningen Stockholms Län

FullSizeRender

16.30 – 17.00 Sammanfattning och Avslutning
– Anders Morin, vice. ordf. Forum för Health Policy

Bildgalleri

IMG_3608-2 IMG_0795  IMG_0791 IMG_0850 IMG_0814 IMG_0852 IMG_0853 IMG_0811