Fungerar patientlagen egentligen?

Fungerar patientlagen egentligen?

”Patientens ställning och patientlagens efterlevnad är angelägna frågor som behöver prioriteras i styrningen av vården för att uppnå en ännu bättre vård sett utifrån patientens perspektiv.” – så skriver Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys i...
Digitalisering – kräver både resurser och nya arbetssätt

Digitalisering – kräver både resurser och nya arbetssätt

Forum för Health Policy har under hösten tillfrågat ansvariga för digitalisering runt om i regionerna om vilka frågor som är viktigast för att komma framåt i digitaliseringsarbetet och vad de gör just där de är. Först ut är Emma Lovén, utvecklingsdirektör...
AI-baserad cancerdiagnostik kan minska ojämlikhet

AI-baserad cancerdiagnostik kan minska ojämlikhet

Johan Hartman, professor Karolinska Institutet, skriver i veckans blogg att den ojämlika cancerdiagnostiken i Sverige kan avhjälpas med AI-baserad bilddiagnostik. Enligt Johan finns det redan idag möjlighet att införa digitala lösningar som ger bättre tillgång och...
Kan robotar lösa personalbristen?

Kan robotar lösa personalbristen?

Välfärdsteknik lyfts som en möjlig lösning på delar av problemen med framtida kompetensbrist men vet vi om det fungerar? I veckans blogg tar Peter Lindgren, VD på Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, fram ett intressant exempel som kan belysa frågan. Trevlig...
Frukostseminarium: 14 december kl 8:00-10:00

Frukostseminarium: 14 december kl 8:00-10:00

God och Nära Vård och Patientlagen – ur ett patientperspektiv Vård- och omsorgsanalys presenterar sina utvärderingar både av God och nära vård och Patientlagen. Vi diskuterar vidare kring slutsatserna och hur kan det bli bättre framåt. Medverkande från Vård- och...