Investera i proaktiva förebyggande hälsoinsatser

Investera i proaktiva förebyggande hälsoinsatser
2020-06-11 I dagens blogginlägg lyfter Kristina Ström Olsson vikten av förebyggande hälsoinsatser. Att förflytta fokus från reaktiva till proaktiva insatser, och att göra det både i och utanför sjukvården, skulle gynna såväl individer som samhällsekonomin i stort. Ett minskat tryck på sjukvården är nödvändigt, särskilt under och efter en så omfatta...
Läs mer

Vad är viktigt för dig?

Vad är viktigt för dig?
2020-06-09 Idag den 9 juni är det “Vad är viktigt för dig-dagen”, eller ”What matters to you day” som dagen kallas internationellt. Dagen är tänkt att vara en påminnelse om att det inte endast är frågan “what’s the matter with you?” som ska vara central i mötet mellan patienter och vård, och brukare och omsorg. För att uppmärksamma dagen har vi frågat tre av våra medlemsorganisationer v...
Läs mer

Ett lärande system för pandemi-hantering

Ett lärande system för pandemi-hantering

2020-05-28

Corona-pandemin har utlöst en febril forskningsaktivitet i Sverige och runtom i världen. Men hur bör forskningen prioriteras och genomföras för att skapa störst värde? Insatser som social distansering, nedstängning av skolor och arbetsplatser, smittspårning och karantän osv. är de enda insatser som finns mot cov...

Läs mer

Vad kan bli bättre?

Vad kan bli bättre?
2020-05-21 Vad behöver förbättras i svenska hälso- och sjukvårdssystemet? Det var en fråga som ställdes när Forum för Health Policy anordnade en digital utbildningsdag om svenska hälso- och sjukvårdssystemet den 15 maj. Den engagerade och erfarna publ...
Läs mer

Patientlagen chimär eller verklighet?

Patientlagen chimär eller verklighet?
2020-05-17 Forum för Health policy har instiftat Patientpriset för att lyfta och visa goda exempel på personcentrerad vård. Det finns studier som visar att en mer personcentrerad vård ger färre återbesök, en ökad patientmedverkan och en bättre följsamhet. I dagens blogg skriver Anne Carlsso...
Läs mer

Vi har inte råd att låta bli

Vi har inte råd att låta bli
2020-05-08 Kostnaderna för hälso- och sjukvården har historiskt ständigt ökat och en konflikt mellan effektivitet och den professionella yrkesutövningen har ofta framträtt. Rationaliseringar av vårdsystemet har ibland genomförts med felaktigt applicerade industriella metoder. Barbro Fridén menar i dagens blogg för Forum att det är nu vi har möjlighet att dra lärdom...
Läs mer

Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna

Kommunerna ska inte längre behöva förlita sig på eldsjälarna
2020-04-24 Under den pågående Covid-19-pandemin har den digitala transformationen inom omsorgen gått betydligt långsammare än inom vården till följd av resursbrist. I dagens blogg för Forum skriver Peter Kjäll om hur det saknas ett fokus på omsorgen trots att äldre och multisjuka är den primära riskgruppen, samt hur de lovvärda avsiktsförklaringar ...
Läs mer

Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi

Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi
2020-04-17 Hur framgångsrik hanteringen av Covid-19- pandemin blir avgörs av interventionerna, implementeringsstrategierna och det sammanhang som interventionerna används i. Om detta skriver Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz i dagens blogg för Forum. I dagsläget vet ingen vilken strategi som är bäst. Däremot vet vi att implementeringsstrategier behöver väljas utifrån ...
Läs mer