Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi

Covid-19 – Skilj på intervention och implementeringsstrategi
2020-04-17 Hur framgångsrik hanteringen av Covid-19- pandemin blir avgörs av interventionerna, implementeringsstrategierna och det sammanhang som interventionerna används i. Om detta skriver Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz i dagens blogg för Forum. I dagsläget vet ingen vilken strategi som är bäst. Däremot vet vi att implementeringsstrategier behöver väljas utifrån ...
Läs mer

Coronapandemin – raketbränsle för den digitala transformationen

Coronapandemin – raketbränsle för den digitala transformationen

2020-03-27

Catharina Barkman och Peter Graf, Forum för Health Policy, skriver i dagens blogg om samhällsspridningen av coronaviruset i Sverige. Trycket på hälso- och sjukvården blir allt högre, planerande operationer ställs in och imponerande arbetsinsatser och krisberedskap är i full gång. Det finns ett otroligt engagemang i samhället att lösa kr...
Läs mer

Quality paradigms and innovation – the Dutch case

Quality paradigms and innovation – the Dutch case
2020-03-20 I dagens blogg för Forum skriver professor Henk Nies, Nederländerna, om konceptuella innovationer såsom positiv hälsa och visionen av kvalitet. Det traditionella sättet att se på hälsa känns inte igen av dagens medborgare, oavsett om det gäller kroniker eller äldre personer. Det handlar istället om att människor fattar egna beslut, socialiserar med andra...
Läs mer

Spaning om ledarskap i (ständig) förändring och med häftigare (digitala) verktyg

Spaning om ledarskap i (ständig) förändring och med häftigare (digitala) verktyg
2020-03-13 Hur får vi till de nya arbetssätt som behövs i regioner och kommuner när tekniska lösningar finns inom räckhåll för hälso- och sjukvårdsanställda? I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Boel Mörck, överläkare och områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om vikten av omvärldsspaning och att lära av andra sektorer som banker, arbetsför...
Läs mer

Krisen i akutsjukvården beror inte på för få vårdplatser

Krisen i akutsjukvården beror inte på för få vårdplatser
2020-03-06 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Maria Taranger, överläkare och verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om vikten av förändrade arbetssätt och prioriteringar när patientflödet ökar och antalet vårdplatser minskar. Det är dags att ställa om! Som vanligt står skribenten själv för inneh...
Läs mer

Rehabilitering sparar pengar

Rehabilitering sparar pengar
2020-02-28 Med rätt träning och fysisk aktivitet kan många med reumatisk sjukdom må så mycket bättre och fungera väl både på arbetet och i vardagen. Bra rehabilitering leder även till minskade kostnader för sjukskrivningar och sjukersättning.  I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet, om det stora glapp som finns idag ...
Läs mer

Patientskolan: En Patientdriven innovation inom forskningsprojektet ”Patienten i förarsätet”

Patientskolan: En Patientdriven innovation inom forskningsprojektet ”Patienten i förarsätet”
2020-02-21 Kan man rucka på den traditionella uppfattningen om sjukvårdens rollfördelning, samt vanföreställningen där allvarlig psykisk ohälsa likställs med ”kroniska” tillstånd där den drabbade är otillräknelig och inte vet sitt eget bästa? I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Åsa Steinsaphir om ”Patientskolan” som Norra Stockholms psykiatri bedrive...
Läs mer

Rum för innovation – ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner

Rum för innovation – ett sätt att minska vårdrelaterade infektioner
2020-02-14 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Johanna Langer om behovet av att minska antalet vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården. Följsamhet till hygienrutiner som omfattar städning, handhygien och klädsel är avgörande i arbetet. Att kombinera kunskapen om vad vi behöver göra för att minska vårdrelaterade infektione...
Läs mer

Hur kan vi ordna bort trösklar för innovation?

Hur kan vi ordna bort trösklar för innovation?
2020-02-06 I dagens blogg för Forum för Health Policy skriver Björn Arvidsson om behovet av nya innovativa lösningar för att utveckla hälso- och sjukvården. Ett exempel är nya läkemedel som prövas genom ett ordnat införande. Är detta ett tillvägagångssätt som främst skapar möjligheter eller begränsningar? Som vanligt står skr...
Läs mer