Vårdens informationsförsörjning 2.0 – personliga hälsokonton

Vårdens informationsförsörjning 2.0 – personliga hälsokonton

Tidigare i höstas arrangerade Forum för Health Policy en workshop på temat Vård Online – Möjligheter och Utmaningar. Workshopen utmynnade i en skrift med fem rekommendationer kring hur digitaliseringens möjligheter kan nyttjas bättre för att möta vården och omsorgens...
En behovsfokuserad psykiatri och beroendevård

En behovsfokuserad psykiatri och beroendevård

I vår sätter Forum för Health Policy ljuset på den psykisk ohälsan. I en workshop den 13 mars kommer vi att lyfta flera av de utmaningar som finns inom området, såsom bristande samordning mellan vård, omsorg och socialtjänst. En annan stor utmaning är glappet mellan...
The future of healthcare is the Home

The future of healthcare is the Home

Nästa vecka får Stockholm besök av Zayna Khayat, en av Kanadas ledande strateger och innovatörer inom hälsa och sjukvård. I sitt arbete har Zayna berört flera av de stora framtidsfrågor som många av världens hälso- och sjukvårdssystemen står inför, såsom åldrande,...
Mer resurser inte nyckeln som löser välfärdens problem

Mer resurser inte nyckeln som löser välfärdens problem

Effektivitet och kvalitet är ett av Forum för Health Policys tre fokusområden. Att använda vårdens resurser effektivt blir allt viktigare i takt med att trycket på vård och omsorg ökar med de demografiska förändringarna. I dagens blogginlägg skriver Bettina Kashefi...